At Yarışı Haber Sitesi | At Yarışları Video | Galoplar | Ganyan Bilgileri

at yarışı facebook at yarışı twitter at yarışı vimeo rss at yarışı Reklamlarınız için : info@liderform.com.tr

Olağanüstü durumlar

11 Ekim 2014 / 22:48   |   550 Okundu   YAZDIR
Olağanüstü durumlar

Bu hafta gündemde yine TJK Olağanüstü Kongresi vardı. Bakanlık ile yapılan sözleşmenin Kasım ayı içerisinde tekrar uzatılacağı veya uzatılmayacağı konusunda basında yer alan bir takım spekülasyonlar ve TJK Sayın Başkan’ın teyid edilmeyen ancak istifa edeceği konusundaki dedikodular ister istemez camianın gündemindeydi. Göreve yeni başlayan başbakanımızın ayağının tozu ile devletin şans oyunlarından çıkacağını ifade etmesi ile birlikte iyice ciddileşen konu sebebiyle artık bu işe kesin diye bakanların sayısında her gün artış olduğu da bir gerçek. Özellikle sosyal medyada yer alan arkadaşlarımız atçılığımız ile ilgili bu hayati konuda bile çok sabırsız davranmaya devam ediyor. TJK kongresinin basına kapatılması bile anlayışla karşılanamıyor. Hep yazdım ve yazmaya devam edeceğim, mevcut yasalara göre yarış müessesi TJK 64 yıllık bir kurum olarak atçılığın yönetiminde atçıyı temsil eden yetkili tek kuruluş. Atçılıkla ilgili bu kadar hayati kararların alınacağı bir ahvalde her zaman sağduyu ile hareket etmesinden başka bir beklenti içine girmek abesle iştigaldir. TJK nerde, ne zaman ve nasıl bir karar alacağını çok iyi bildiği malumdur. Nitekim, TJK Genel Kurulu toplanmış ve yine en hayırlı kararı almıştır. Önümüzde sözleşmenin uzatılması, mali kongre ve başkanlık ve yeni yönetim seçiminin yapılacağı bir kongre var. Bu süreçte yine TJK teamüllere ve usullerine uygun biçimde ilerleyecektir. Mevcut şartları ile sözleşmenin 6 ay ve 60 yıl uzatılmasının bir önemi olmadığı aşikardır. Burada önemli olan TJK’nın özellikle mali açıdan yasal görevini layıkıyla yapabilmesini sağlayacak süreyi almasıdır. Bütçenin uygulanması ve harcama yetkisinin en az 1 bir yıl olması teknik ve idari açıdan da daha sağlıklıdır.
Bütün bunları toparladığımızda, en çok üzerinde durulması gereken husus özelleştirme sürecinin atçılığımıza bir zarar vermeden geçirilebilmesi ve yeni döneme en sağlıklı bir şekilde geçiş yapılabilmesinin sağlanmasıdır. Geçiş döneminde yasaların verdiği yetkiler ve yorumlarla yarış müessesinin asli görevlerini layıkıyla yapmasını sıkıntıya sokacak bir anlayış sürdürülmesi ve yetki-sorumluluk unsurlarının bir birine karışması en istenmeyen durumdur. TJK yasaların kendisine tanıdığı hak ve görevleri en iyi şekilde yapabilme pozisyonunu korumalıdır. Gerek yatırımların planlama ve gerçekleştirilmesinde gerekse işletme ilgili uygulamaya yönelik kararların verilmesinde geçmişte olduğu gibi dominant rolünü sürdürmelidir. Bunun için ise bu dönemde teşkil edilecek yönetim kurulu da hayati önem taşımaktadır. Demokratik bir ortamda yıllardır yapıldığı gibi kimin başkan olacağı ve yönetim kurulunun teşkili üyelerin tasarrufları doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. Şüphesiz olağanüstü durumlarda camia her zaman daha çok etkilenmekte ve konuya daha hassas yaklaşmaktadır. Netice de sağduyu hakim olacak ve atçılık için en doğru, uygun karar verilecektir.
Mevcut konjüktür içersinde, süregelen belirsizlikler ve uygulamadaki sıkıntılar sebebiyle at sahipleri ve yetiştiriciler birer müteşebbis olarak yatırımlarının, haklarının en üst düzeyde korunması kaygısı taşıdıkları bilinmektedir. Nitekim, dernek tarafından yapılacak yearling satışlarında bu yıl müracaat sayısında önceki yıllara nazaran bir azalma olduğu ifade edilmektedir. Satışların motivasyonun düşmesinde her ne kadar önceki yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar rol oynasa da yine de yaşananların etkisi olmadığını söylemek çok doğru değildir. TİGEM tarafından yapılan Arap atı satışları katiyen bir ölçü değildir. Bu satışların kendine özgün koşulları olduğu aşikardır.
Atçının en büyük beklentisi yine yarış ikramiyeleri ve yetiştiricilik primlerine sağlanacak artış oranıdır. Başta 5602 sayılı Kanun ve ilgili diğer yasaların hükümlerine göre düzenlenen TJK 2015 yılı bütçesi, yine TJK tarafından öngörülecek varsayımlar doğrultusunda “Denk Bütçe” esası ile hazırlanacaktır. 2014 yılında, yıl henüz sonlanmamasına rağmen koymuş olduğu yüksek artış oranlı mali hedefleri tutturmakta zorlanan yarış müessesinin 2015 yılı tahminleri ve hedefleri camia tarafından merak ve sabırsızlıkla beklenmektedir. 2014 yılı için öngörülen % 17,4 satış hasılatı artışı tahmini ile belirlenen yarış ikramiyeleri ve yetiştiricilik primlerinde % 24’lük artışın atçıya büyük moral verdiği bilinmektedir. 2015 yılı için ise 2014 yılı sonuçları ve mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda belirlenecek artış oranlarını ihtiva edecek bütçenin bakanlık tarafından onaylanması sürecinde de Sayın Başkan ve yönetim kurulunu zorlu bir çalışma beklediği malumdur. Ancak, olağanüstü kongrede üyelerce verilen güvenoyu ve destek ile TJK’nın bu süreci daha moralli bir şekilde başarı ile atlatacağına şüphe yoktur.
Bütün bunlar yaşanırken atçının çok büyük bölümünün üye olduğu diğer derneklerimizin ne yaptığı özelleşme süreci ile ilgili görüş ve önerileri hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Derneklerimizin yarış müessesi TJK’yı tam olarak destekledikleri tahmin edilmekle birlikte bu kadar sessiz ve ilgisiz kalınmasının da bir karşılığı bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki, başta TJK olmak üzere derneğimiz özelleştirme sürecinde bu işin bir numaralı muhatabı olmak durumundadır. Özellikle TJK “STRATEJİK ORTAK” olmak için yeniden yapılanma sonrası bütün kozlarını masaya koyacaktır. Bu bakımdan birlikten kuvvet doğar sözü unutulmayarak atçılığımızın tüm kurumlarının TJK’yı desteklemekten imtina etmemesi ve bu desteği açıkça sürdürmesinin atçılığımızın geleceği için vazgeçilmezdir.

Turgay Kop

(7 Ekim 2014 Salı günkü 1073 sayılı Yarış Dünyası Dergisi‘nden alınmıştır)

Benzer Haberler

Yorum yapın