At Yarışı Haber Sitesi | At Yarışları Video | Galoplar | Ganyan Bilgileri

at yarışı facebook at yarışı twitter at yarışı vimeo rss at yarışı Reklamlarınız için : info@liderform.com.tr

TJK, At Sahibi Borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında duyuru yayınladı

28 Eylül 2017 / 14:43   |   256 Okundu   YAZDIR

Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesinin “At Sahibi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” hususunda almış olduğu 22.06.2016 tarih ve 08/07 sayılı Yönetim Kurulu kararındaki usul ve esaslar çerçevesinde, 31.05.2016 tarihi öncesine ait borçlara yönelik çıkarılan (faiz/ceza silme ve taksitlendirme kapsamlı) yapılandırma için sağlanan kolaylıklardan, çeşitli nedenlerle başvurunun son günü olan 31.08.2016 tarihine kadar başvuramayıp, yararlanamayanlar ile yapılandırması bozulan at sahiplerinin borçlarına yönelik uygulamanın aşağıdaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesine ve vadesi geçmiş borçlarını yapılandıran (Taahhütnamesini ve Taksit Senetlerini veren) at sahiplerinin müracaat döneminde vadesi geçmiş borcu olmaması halinde ahır müracaat taleplerinin kabulüne,

1. Yapılandırma, 31.05.2016 tarihine kadar TJK muhasebe kayıtlarında vadesi geçmiş olan tüm borçlara uygulanır. Bu tarihten sonra oluşacak borçlar, yapılandırma kapsamı dışında olduğundan, 31.05.2016 tarihinden sonraki vadesi geçmiş borçların ödenmesi zorunludur.

2. Yapılandırmadan yararlanma başvurusu, bizzat borçlu at sahibi veya at sahibinin bu konuda yetkilendireceği (vekaletnamesinde kambiyo senedi düzenleme ve borçlandırıcı işlem yapma yetkisi olan) vekili tarafından Türkiye Jokey Kulübü’nün yetkili personeli huzurunda imzalanacak olan bir dilekçeyle yapılacaktır. Posta, faks ve elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yapılandırmadan yararlanan at sahiplerinin kapsama giren tüm borçları içinde yer alan vade farkları ve cezalar silinecektir.

3. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen, buna karşın haklarında icra takibine başlanmış olan at sahipleri için haciz işlemleri devam edecektir. Yapılandırmadan yararlanan at sahibi, ödemelerini taahhüdüne uygun şekilde tamamladığında, icra takibi sürecinde icra dairesi nezdinde oluşan yasal faiz, vekâlet ücreti, icra inkâr tazminatı vb. gibi masraflar (icra feragat v.b harçlar hariç) silinecektir. Ancak ödemeyi taahhüdüne uygun yapmayan at sahiplerinin tüm borcu herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın, muaccel hale gelecek ve kapsama girmesi nedeniyle yapılandırma talebi sırasında silinen faiz ve cezalar ile icra dairesi nezdinde oluşan yasal faiz, vekâlet ücreti, icra inkâr tazminatı vb. gibi masraflarla birlikte ilgili at sahibinden tahsil edilecektir.

4. Yapılandırmadan yararlanan at sahiplerinin, atlarını üçüncü şahıslara satmak istemeleri durumunda; vadesi geçmiş cari ve senet borcunun olmaması şartıyla, atın satışına onay verilebilecektir.

5. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen, buna karşın haklarında icra takibine başlanmış olan at sahiplerinin, yapılandırma başvuruları kapsamında son taksit ödemesini yapmalarını müteakip TJK tarafından icra takibinden feragat edilecektir. Takibattan feragat nedeniyle icra dairesine ödenecek feragat harcı, yapılandırmadan yararlanan at sahibi tarafından karşılanacaktır.

6. Yapılandırmadan yeniden yararlanmak için gerekli başvurular, (Ek:1’deki örneğe göre) yazılı olarak yapılacaktır. Mevcut yapılandırma uygulamasında, senetlerin ilk taksit ödeme tarihi 01.09.2016 olduğundan, süresinde başvurmayanlar ile yapılandırması bozulanlar için yeniden yapılacak başvuru tarihi arasında ödenmesi gereken vadelerdeki senet tutarları defaten tahsil edilecek, keza aynı uygulamada belirlenen borcun miktarına göre, gelecek döneme karşılık gelen tutarlar için belirlenen vadelerde senet alınacaktır.

7. Bu yapılandırma yalnızca “at sahiplerinin TJK’ya olan borçları” için geçerlidir.

8. Yapılandırma başvurusunu borçlu at sahibi veya usulüne uygun bir vekâletname (kambiyo senedi düzenleme ve borçlandırıcı işlem yapma yetkisi olan)  ile yetkilendirilmiş olan vekili dilekçeyle yapacaktır. Yapılandırma sırasında, yapılandırmanın şartlarını içeren taahhütnameyi de  (durumlarına göre EK:2/3/4) imzalayarak, yararlanabileceği taksit sayısına göre TJK’ya borç senedi verecektir. Taksitlere ilişkin senetler iki ayda bir ödenmek üzere düzenlenecektir.

9. Bir takvim yılı içinde herhangi 2 senedini vadesinde ödemeyen at sahipleri yapılandırma hakkını herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kaybedecektir. Bu durumda, yapılandırma nedeniyle at sahibi lehine sağlanan avantajlar ortadan kalkacak ve TJK tarafından yasal takibat başlatılacaktır.

10. Yapılandırma planları ve taksit/senet sayıları aşağıdaki gibi olacaktır. Yapılandırma başvurusuna konu borçlar eşit taksitler halinde ödenecektir. Taksit sayıları ve ödeme süreleri azami olup, borçlunun talebi ile Taksit/Senet sayısının azaltılması ve ödeme süresinin kısaltılması mümkün olacaktır.

01.06.2016 tarihinden itibaren oluşan borcun tamamı peşin olmak koşuluyla,

31.05.2016 tarihi itibariyle borcun tutarına göre; azami taksit sayıları ve ödeme süreleri;

-   5.001-20.000.- TL arası borçlarda; 12 ay taksitli senetlerin ilk 7 taksiti peşin,

- 20.001-30.000.- TL arası borçlarda; 18 ay taksitli senetlerin ilk 7 taksiti peşin,

- 30.001-50.000.- TL arası borçlarda; 24 ay taksitli senetlerin ilk 7 taksiti peşin,

- 50.001.- TL    ve     üzeri borçlarda; 36 ay taksitli senetlerin ilk 7 taksiti peşin,

Şeklinde uygulanacaktır.

Benzer Haberler

Yorum yapın